Εξέταση Δοντιών , ενδοστοματικές ακτινογραφίες με πλάκες φωσφόρου για σημαντική μείωση της δόσης ακτινοβολίας προς τους ασθενείς, διάγνωση και σχέδιο θεραπείας.

Στις περιπτώσεις που απαιτούνται εξωστοματικές απεικονίσεις όπως πανοραμική ή τρισδιάστατη ογκομετρική ακτινογραφία, γίνεται παραπομπή σε ειδικά ακτινοδιαγνωστικά κέντρα, τα οποία βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το οδοντιατρείο μας.

Στα επείγοντα περιστατικά περιλαμβάνονται καταστάσεις περιστεφανίτιδας, οξείας πολφίτιδας, οδοντικό απόστημα, ξηρό φατνίο, επανασυγκόλληση γεφυρών και στεφανών, κτλ

Παρέχουμε  εξέταση, πρόληψη και θεραπεία των δοντιών των παιδιών (φθορίωση, σφραγίσματα κτλ)
 

Η ουλίτιδα είναι η φλεγμονή των ούλων που οφείλεται στις  κυρίως στην ανεπαρκή στοματική υγιεινή. Τα συμπτώματα της ουλίτιδας που οδηγούν τον ασθενή στον οδοντίατρο είναι η αιμορραγία και το πρήξιμο των ούλων ενώ συχνά παρατηρείται και δυσοσμία από στο στόμα. H θεραπεία της ουλίτιδας περιλαμβάνει την απομάκρυνση της τρυγίας (πέτρας) με τη χρήση συσκευών υπερήχων και έπειτα την στίλβωση των δοντιών. Η συνεδρία ολοκληρώνεται με την εκμάθηση του ασθενούς των οδηγιών στοματικής υγιεινής.

Η περιοδοντίτιδα είναι μια βαρύτερη φλεγμονή των ούλων με ταυτόχρονη εμπλοκή και του οστού που περιβάλλει τα δόντια. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν, αιμορραγία, πρήξιμο ούλων, κινητικότητα και μετακινήσεις δοντιών ακόμα και απώλεια φαινομενικά υγιών δοντιών. Η θεραπεία περιλαμβάνει τον βαθύτερο καθαρισμό των δοντιών με τη βοήθεια ειδικών ξέστρων και με τη χρήση τοπικής αναισθησίας. Για την θεραπεία της περιοδοντίτιδας απαιτούνται περισσότερα του ενός ραντεβού καθώς και μια επανεξέταση 6-8 εβδομάδες μετά την οξεία θεραπεία.

  • ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

H ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) περιλαμβάνει την αφαίρεση του κατεστραμμένου ή νεκρού πολφού του ριζικού σωλήνα του δοντιού, μέσω του καθαρισμού του με χημικά και μηχανικά μέσα. Στη συνέχεια σφραγίζεται ο ριζικός σωλήνας με ένα υλικό που στοχεύει στον περιορισμό της ανάπτυξης των μικροβίων. Μόλις ολοκληρωθεί η θεραπεία τοποθετείται ένα προσωρινό σφράγισμα μέχρι να αποκατασταθεί το δόντι με ένα μόνιμο σφράγισμα ή μια στεφάνη . Η πρόγνωση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών είναι πολύ καλή με ποσοστό επιτυχίας άνω του 90% .

  • ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Σε απονευρωμένα δόντια που έχουν θεραπευθεί ατελώς μπορεί να παρατηρηθεί αναζωπύρωση της φλεγμονής εκδηλώνοντας συμπτώματα όπως πόνος και οίδημα. Επίσης, δόντια με υπάρχουσες ενδοδοντικές θεραπείες εξακολουθούν να διατρέχουν τον κίνδυνο να προσβληθούν από τερηδόνα. Αν η τερηδόνα προχωρήσει τόσο βαθιά ώστε να φτάσει μέχρι το εμφρακτικό υλικό της απονεύρωσης, τότε μπορεί να γίνει επιμόλυνση και φλεγμονή. Σε αυτές τις περιπτώσεις και υπό προϋποθέσεις ενδείκνυται η επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα αυξημένης δυσκολίας με ποσοστά επιτυχίας που αγγίζουν το 77-89% μετά από 5 χρόνια.

Σε περιπτώσεις που χρήζουν εξειδικευμένη επέμβαση, το οδοντιατρείο μας συνεργάζεται με εξωτερικούς  εξειδικευμένους συνεργάτες.

Close Menu