Όψεις

Ο τραυματισμός των δοντιών ή η απονεύρωση είναι δύο ενδογενείς παράγοντες αποχρωματισμού αφου πολλές φορές οδηγούν σε μια αλλαγή χρώματος του δοντιού, που οφείλεται στη φθορά και στην απενεργοποίηση του νεύρου. Οι αποχρωματισμοί λόγω ενδογενών παραγόντων δύσκολα επανέρχονται απλά με μία λεύκανση, πολλές φορές χρειάζεται η βοήθεια των όψεων ή των στεφάνων για να φτάσουμε στο επιθυμητό λευκό και φυσικό αποτέλεσμα.

Close Menu