Τα οδοντικά εμφυτεύματα χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση των δοντιών που λείπουν από τον φραγμό. Είναι μια τεχνητή ρίζα δοντιού, φτιαγμένη από καθαρό τιτάνιο (99,99%). Τοποθετείται χειρουργικά μέσα στο κόκκαλο των γνάθων, στο σημείο που παλαιότερα βρισκόταν οι ρίζες των φυσικών δοντιών. Η τεχνητή αυτή ρίζα βρίσκεται κάτω από το επίπεδο των ούλων και δεν γίνεται ποτέ ορατή στο στόμα. Η αποκατάσταση των δοντιών (είτε ακίνητη – στεφάνη ή γέφυρα, είτε κινητή – ολική οδοντοστοιχία) στερεώνεται πάνω στα εμφυτεύματα.

Close Menu